Anki Windows 8 32/64 bit

Anki Windows 8

Anki Windows 8 - یک برنامه کاربردی که می توانید اطلاعاتی را که در فرم متن، گرافیک یا صوتی ارائه شده است را حفظ کنید. این برنامه با استفاده از یک روش یادگیری ساخته شده بر اساس یک الگوریتم تکرار بازه ای است که امکان جمع آوری داده های معین را بهتر می کند. کاربران می توانند کارت های کاری را ویرایش کنند و خودشان را ایجاد کنند. یک کار تازه از آخرین کارت انجام شده است که کاربر به آن پاسخ نداده است.

این برنامه در مطالعه زبان های خارجی استفاده می شود، برای حفظ فرمول ها در ریاضیات و سایر رشته های دقیق، داده های آماری استفاده می شود. تو می توانی دانلود رایگان Anki آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Anki

Screenshot Anki Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. DropboxDropbox
  5. EvernoteEvernote
  6. iTunesiTunes
نظرات