Audacity Windows 8 32/64 bit

Audacity Windows 8

Audacity Windows 8 امکانات متعددی برای ضبط آهنگ های موسیقی فراهم می کند. توابع برنامه: transcoding آهنگ از صفحات و کاست به فرمت های دیجیتال، چند فیلتر و سر و صدا، و راه اندازی چند آهنگ به طور همزمان.

کاربر می تواند به طور مستقل اثرات ایجاد شده با زبان Nyquist ایجاد کند یا از درون ساخته شده (معکوس، fraser، echo، Wah-Wah) استفاده کند. در حضور یک کمپرسور، نرمالیزه کننده، آمپلی فایر، تغییر رنگ و سرعت است. تو می توانی دانلود رایگان Audacity آخرین نسخه Windows 8.

اطلاعات فنی Audacity

دانلودScreenshot Audacity Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Adobe AuditionAdobe Audition
  3. VLC Media PlayerVLC Media Player
  4. GoldWaveGoldWave
  5. mp3DirectCutmp3DirectCut
  6. MP3GainMP3Gain
نظرات