Cutting Windows 8 32/64 bit

Cutting Windows 8

Cutting Windows 8 - نرم افزار برای تولید برش. این برنامه قادر به وارد کردن قطعات و اشیا از سیستم های CAD مشترک است، شامل مدیر حسابداری مواد، باقی مانده ها، اندازه قطعات است.

این ابزار با استفاده از روش محاسبه خود، اجازه می دهد تا شما را به ایجاد برش در حالت خودکار و یا دستی، می توانید قطعات بین بوم، لبه های برجسته و پیرایش، حاوی یک کتابخانه از بافت، با استفاده از ابزار تجسم، ابزار برای پوسته پوسته شدن و چرخش. این برنامه شامل یک ماژول برای محاسبه مناطق، برش ها، اندازه ورق ها، توانایی صادرات نقاشی ها و مشخصات است. تو می توانی دانلود رایگان Cutting آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Cutting

Screenshot Cutting Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. Free Video CutterFree Video Cutter
  3. Free Audio ConverterFree Audio Converter
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. MP3 CutterMP3 Cutter
  6. OneDriveOneDrive
نظرات