DC++ Windows 8 32/64 bit

DC++ Windows 8

DC++ Windows 8 - ابزار کوچک ایجاد شده برای تبادل اطلاعات و هر گونه فایل بین کاربران، از طریق استفاده از اتصال P2P. برای شروع کار با برنامه، کاربران باید پوشه های تبادل موجود را که سایر اعضای شبکه می توانند مشاهده کنند تعیین کند.

رابط برنامه با یک سیستم کنترل ترافیک داخلی ساخته شده است که تعداد اتصالات و میزان دریافت اطلاعات را تعیین می کند. با استفاده از منوی تنظیمات سرعت فرد، شرکت کنندگان می توانند پارامترهای اتصال به اینترنت خود را تنظیم کنند. تو می توانی دانلود رایگان DC++ آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی DC++

Screenshot DC++ Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. uTorrentuTorrent
  4. qBittorrentqBittorrent
  5. BitTorrentBitTorrent
  6. FreegateFreegate
نظرات