Dicter Windows 8 32/64 bit

Dicter Windows 8

Dicter Windows 8 - برنامه ترجمه به راحتی متن مورد نظر را ترجمه می کند. این ابزار هفتاد و نه زبان را پشتیبانی می کند. این در زمان واقعی کار می کند و با استفاده از Google Translate در کار خود استفاده می کند. این تضمین کیفیت و کار عملیاتی خواهد بود.

برای ارتباط برقرار کردن با برنامه، شما باید یک قطعه متن را با یک موس کامپیوتر انتخاب کنید، برنامه را فعال کنید و منتظر پایان دادن به پردازش داده ها. تو می توانی دانلود رایگان Dicter آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Dicter

Screenshot Dicter Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. MSI AfterburnerMSI Afterburner
  3. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  4. OperaOpera
  5. SafariSafari
  6. SpeedFanSpeedFan
نظرات