Direct3D Windows 8 32/64 bit

Direct3D Windows 8

Direct3D Windows 8 - یک برنامه موثر برای بهینه سازی عملیات سیستم های سمعی و بصری. به شما اجازه می دهد راننده های گم شده را شناسایی کنید. به طور خودکار سیستم عامل را تجزیه و تحلیل می کند. به عنوان یک نتیجه از تأیید، این برنامه گزارشی را با نام اجزایی که از دست رفته است، ارائه می دهد. شما می توانید با یک کلیک یک فایل را از شبکه دانلود کنید.

این ابزار توسط حضور مدیر، که اطلاع رسانی در مورد ظاهر به روز رسانی برای رانندگان، جذب می شود. نرم افزار اجازه می دهد تا شما را به بهبود عملکرد بازی. تو می توانی دانلود رایگان Direct3D آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Direct3D

Screenshot Direct3D Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. FrapsFraps
  3. DirectXDirectX
  4. Driver EasyDriver Easy
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. OneDriveOneDrive
نظرات