ERWin Windows 8 32/64 bit

ERWin Windows 8

ERWin Windows 8 - کنترل محیط و مدیریت فرآیندهای کسب و کار. این برنامه شامل یک سیستم برای مدلسازی پایگاه داده، تجزیه و تحلیل کیفیت مدلها یا عناصر، ابزارهای توسعه مشترک و تعامل با پروژه، روشهای تجسم فرایندها است.

محصول نرم افزار با استفاده از امکان سازماندهی مستندات تمام مراحل کار، از روش های مقایسه ای برای اجرای ارزیابی، همبستگی وظایف و الزامات پروژه کسب و کار استفاده می کند. محیط شامل یک ابزار برای ایجاد گزارش ها، نشانه ای برای کارکرد، جریان سازی داده ها و مدل سازی و کار است و می تواند قیمت هزینه را محاسبه کند. تو می توانی دانلود رایگان ERWin آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی ERWin

Screenshot ERWin Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. McAfeeMcAfee
  3. CINEMA 4DCINEMA 4D
  4. EclipseEclipse
  5. MindManagerMindManager
  6. MySQLMySQL
نظرات