NVIDIA Inspector Windows 8 32/64 bit

NVIDIA Inspector Windows 8

NVIDIA Inspector Windows 8 - برنامه ای که اطلاعات فعلی را در مورد آداپتورهای تولید کننده که در زمان آزمایش در حال کار هستند فراهم می کند. یک برنامه کوچک دارای بسیاری از توابع، نصب نیاز ندارد.

این ابزار را می توان از رسانه های خارجی استفاده کرد. تشخیص جامعی از هر دستگاهی که محصولی از این سازنده دارد، انجام می دهد. تشخیص نرم افزار مربوط به سخت افزار و اطلاعات مربوط به پارامترهای عملیاتی را ارائه می دهد. تو می توانی دانلود رایگان NVIDIA Inspector آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی NVIDIA Inspector

Screenshot NVIDIA Inspector Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. SkypeSkype
  3. GPU-ZGPU-Z
  4. SpeedFanSpeedFan
  5. CPU-ZCPU-Z
  6. iTunesiTunes
نظرات