Shareman Windows 8 32/64 bit

Shareman Windows 8

Shareman Windows 8 - یک برنامه مفید برای ایجاد فایل های چندرسانه ای بین کاربران یک شبکه P2P ایجاد شده است. این برنامه قادر است به طور مستقل نوع اتصال مورد نیاز را با توجه به تنظیمات تعیین شده تعیین کند. رابط ابزار به چند دسته تقسیم می شود، با توجه به نوع فایل ها.

با استفاده از عملکرد اطلاعات اضافی، کاربران می توانند یادداشت های فردی را به هر بلوک داده بگذارد. ساخته شده در بازی آنلاین اجازه می دهد تا شما را به فورا بازی فایل های انتخاب شده، بدون نیاز به آنها را به طور کامل دانلود کنید. تو می توانی دانلود رایگان Shareman آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Shareman

Screenshot Shareman Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. Internet Download ManagerInternet Download Manager
  2. qBittorrentqBittorrent
  3. BitTorrentBitTorrent
  4. IP-TV PlayerIP-TV Player
  5. ViberViber
  6. Download MasterDownload Master
نظرات