SmartDeblur Windows 8 32/64 bit

SmartDeblur Windows 8

SmartDeblur Windows 8 - ابزار بازیابی عکس های گرفته شده از تمرکز، تار شدن به دلایل مختلف. آیا نصب نیاز ندارد - فقط برای باز کردن آرشیو، فایل را در فرمت exe اجرا کنید.

بعد از بارگیری تصویر، فورا اصلاح خواهد شد. اصلاحات زمانی انجام می شود که عکس ها به برنامه ارسال شوند. این ابزار بر دو ویژگی اصلی متمرکز است: درصد تاری و شعاع نقطه. با تنظیم پارامترها، می توانید نتیجه دلخواه را بدست آورید. تو می توانی دانلود رایگان SmartDeblur آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی SmartDeblur

Screenshot SmartDeblur Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. HDD RegeneratorHDD Regenerator
  2. AbiWordAbiWord
  3. ClipGrabClipGrab
  4. iPhone Data RecoveryiPhone Data Recovery
  5. JDownloaderJDownloader
  6. OriginOrigin
نظرات