DraftSight Windows 8 32/64 bit

DraftSight Windows 8

DraftSight Windows 8 به نرم افزار تخصصی اختصاص داده شده برای طراحی اشاره دارد. به طور عمده تمرکز بر معماران، برآوردگرها، مهندسان، سازندگان، معلمان و دانش آموزان مناطق مربوطه است. این با فرمت DXF و DWG کار می کند، به شما اجازه می دهد تا تمام اقدامات اساسی را با آنها انجام دهید.

این یک رابط چند زبانه ای دارد. این اجازه می دهد تا شما را به مشاهده و ذخیره اسناد در فرمت های محبوب، ایجاد نقاشی، و چاپ. صادرات امکان پذیر است با اسناد چندگانه کار می کند برای نرم افزار این نوع، فضای متوسطی را می گیرد. تو می توانی دانلود رایگان DraftSight آخرین نسخه Windows 8.

اطلاعات فنی DraftSight

دانلودScreenshot DraftSight Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. Autodesk MayaAutodesk Maya
  3. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  4. Internet ExplorerInternet Explorer
  5. AutoCADAutoCAD
  6. FreeCADFreeCAD
نظرات