Microsoft Outlook Windows 8 32/64 bit

Microsoft Outlook Windows 8

Microsoft Outlook Windows 8 - نرم افزار برای کار با داده های شخصی برای سازماندهی جلسات مشترک مشترک. این نرم افزار می تواند از مخاطبین موجود در کامپیوتر استفاده کند. با تقویم ارتباط برقرار می کند، می تواند وظایف برنامه ریزی و ویرایش کند. این ابزار قادر به سازماندهی رویدادها، بهینه سازی کار کامپیوتر است. با استفاده از آن می توانید فایل های رسانه ای، اسناد، شماره تلفن ها و آدرس های تلفن را جستجو کنید.

این برنامه به طور مداوم به روز شده است، به ماژول ها، توابع اضافه شده و بخش های کاری جدید ارائه می دهد. تو می توانی دانلود رایگان Microsoft Outlook آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی Microsoft Outlook

Screenshot Microsoft Outlook Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. Windows Live MailWindows Live Mail
  3. Mozilla ThunderbirdMozilla Thunderbird
  4. eM ClienteM Client
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. Outlook ExpressOutlook Express
نظرات