RMClock Windows 8 32/64 bit

RMClock Windows 8

RMClock Windows 8 - محصول برای نظارت بر استفاده از پردازنده. کار خود را سفارشی می کند با استفاده از ثبت کننده های خاص که قدرت را کنترل می کنند، عملکرد دستگاه تنظیم می شود، که به شما امکان می دهد تا حداکثر آن را افزایش دهید.

این نرم افزار به طور خودکار سیستم را تجزیه و تحلیل می کند و به صورت پویا سطح ولتاژ، فرکانس را تنظیم می کند که به ویژگی ها می تواند بر اساس درخواست انجام شود. فعال سازی ویژه برای این برنامه لازم نیست. تو می توانی دانلود رایگان RMClock آخرین نسخه Windows 8.

اطلاعات فنی RMClock

دانلودScreenshot RMClock Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. PrivaZerPrivaZer
  3. Driver BoosterDriver Booster
  4. AIDA32AIDA32
  5. AVG PC TuneupAVG PC Tuneup
  6. CPU-ControlCPU-Control
نظرات