FlylinkDC++ Windows 8 32/64 bit

FlylinkDC++ Windows 8

FlylinkDC++ Windows 8 - یک سرویس دهنده که از تبادل فایل ها از هر نوع پشتیبانی می کند. ساخت بر مبنای کد منبع باز بهینه شده برای شبکه های اینترنتی است. به شما امکان می دهد که نرم افزار، چند رسانه ای، اسناد را جستجو و دانلود کنید. شما باید مجوز را مجددا مجددا پیکربندی کنید.

این یک رابط بصری است که قابل درک است. پس از نصب، شما باید اطلاعاتی را انتخاب کنید که می توانید به اشتراک بگذارید. سرعت دانلود بالاتر از سایت است. کاربران می توانند به طور مستقیم و بیشتر از آنها به سرعت مبادله شوند. تو می توانی دانلود رایگان FlylinkDC++ آخرین نسخه Windows 8.

دانلود

اطلاعات فنی FlylinkDC++

Screenshot FlylinkDC++ Windows 8نرم افزار مرتبط
  1. uTorrentuTorrent
  2. DC++DC++
  3. SharemanShareman
  4. StrongDC++StrongDC++
  5. Apache OpenOfficeApache OpenOffice
  6. DropboxDropbox
نظرات